ประกาศรับสมัครงาน บรรณารักษ์ | สมัครงานบรรณารักษ์ ประกาศงานPart-Time คุณภาพ JOBSIAM.COM , สมัครงานบรรณารักษ์ , หางานบรรณารักษ์

ประกาศงานย่อย


หางาน งาน
ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ
 

 
บรรณารักษ์
จำนวนที่รับ / อัตรา:  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน :   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ
2. ดำเนินงานด้านเทคนิคห้องสมุด การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ จัดทำบัตรรายการ
หนังสือ
3. ดำเนินการสำรวจและรวบรวม คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
และจัดเก็บรักษาหนังสือ วารสาร เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด
4. บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. ให้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
จัดนิทรรศการและกิจกรรม และพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พื้นที่โฆษณา  

เงินเดือน / ค่าจ้าง :อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,010.- บาท และเงิ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ถึง 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. สามารถวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดิการ :
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
วิธีการสมัครงาน :
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ (อาคาร 6 ชั้น 3) เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ (อาคาร 6 ชั้น 3) เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2475-7414 หรือ 0-2475-3838
- อ่านประกาศรับสมัครได้ที่ ( -โปรดระวัง! ข้อความประกาศรับสมัครงานนี้ ผิดระเบียบ - )://www.rtna.ac.th/news/library54.pdf

ประกาศงานโดย : ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ / rtna_lib@yahoo.com

(IP : 110.168.114.91 )ลงประกาศรับสมัครงาน วันที่ 20/08/2011 15:55:32 277

คำเตือน : ประกาศหางาน ใดไม่ระบุชื่อบริษัท และเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลไม่ชัดเจน เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน

 


Job Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?


บริษัท ลงทะเบียนใช้งาน ที่นี่


ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่านมือถือ PC


พื้นที่โฆษณา
Job Advertising
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

อัตราค่าบริการ Banner
Google Search

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
สังคมออนไลน์


Facebook Twitter Google Group
ติดต่อทีมงาน


JobSiamExpress.com

หมายเลขผู้เสียภาษี:

หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์
อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 10
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


/